1941-01

 

TITEL PRUISISCH BEELD (SN-S07) 
UITGEVER Bayer AFMETING 100x58,5 mm
DATUM 1941 TECHNIEK offset
ONTWERP KLEUREN meerkleurig
KAARTEN 32 kaarten OPLAGE
JOKERS VERPAKKING doos

Het Pruisisch beeld* is een vande vier spellen met Germaanse symbolen, die tijdens de twee wereldoorlog in grote aantallen door SN zijn gedrukt. Zie ook SN-S08/S-1941-02, SN-S09/S-1941-03 en SN-S10/S-1941-03.

Het werd naar Duitsland geëxporteerd via J. van Broekhoven en van 1943 tot en met december 1944 via de firma Offermans, beiden te Utrecht.

De ontwerpen hebben grote overeenkomst met het Pruisisch beeld zoals het in Duitsland door verschillende fabrikanten werd vervaardigd. De puntenkaarten hebben zogenoemde "genrescènes" en niet meer de gebruikelijke afbeeldingen van gebouwen en monumenten. Er is geen firmanaam op de kaarten gedrukt, maar de SN versie is te herkennen aan de afbeelding op harten acht. Veelal komt op deze kaart een ornament met de naam van de fabrikant voor. In de SN versie heeft deze kaart een tekening van een ree met haar jong.

Het Pruisische beeld is gedrukt in vijf kleuren. De rugzijde met reclame voor een Bayer product is in zes kleuren uitgevoerd.

* Het Pruisisch beeld is een van de talrijke standaardbeelden met Germaanse symbolen (harten, bladeren, bellen en eikels), die in Duitsland van oudsher in gebruik zijn. Enkele van deze beelden worden nog steeds gefabriceerd. Ook het Pruisisch beeld is daar nog steeds in productie. Het beeld ontstond rond 1840 en is een der jongste van deze regionale spellen.

 

INDEX