Voor mijn eigen verzameling zoek ik nog een aantal spellen van de Speelkaartenfabriek Nederland (SN) of diens kortstondige voorganger, de Nederlandsche Speelkaarten Fabriek (NSF). Deze speelkaartenmaker heeft niet alleen spellen speelkaarten gemaakt, maar tevens een aantal kwartetten en kaartspellen. Deze verzamel ik ook, maar alleen omdat ik alle uitgaven van de Speelkaartenfabriek Nederland bijeen probeer te krijgen.
Verder ben ik op zoek naar reclamemateriaal van of over deze speelkaartenfabriek en zoek ik contact met ex-werknemers of familie daarvan, als die nog informatie kunnen geven of over foto materiaal beschikken.

Ook heeft de Amsterdamse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland in 1981 opgravingen gedaan in de Haarlemmer Houttuinen en daar o.a. lithostenen gevonden. Ik zoek leden van deze werkgemeenschap, die daar nog fotomateriaal van hebben.

Graag uw reacties mailen naar: info@speelkaartenmuseum.nl

 

Hiernaast een lijst met de in onze verzameling ontbrekende spellen. Door de naam aan te klikken verschijnt de afbeelding met  eventueel al bekende informatie op dit gedeelte van de pagina. Via het NSF logo komt u weer op deze pagina.

Ik probeer ook een zo volledig mogelijk overzicht van de door SN vervaardigde achterkanten te krijgen. Ook als u niet over de hier gevraagde spellen beschikt, nodig ik dus toch iedereen, die een of meerdere andere spellen van SN heeft, uit om met mij hierover in contact te treden.

Hieronder nog wat handvaten om spellen van de Speelkaartenfabriek Nederland te herkennen.

 

Bijgevoegde fabrieks-jokers:

          

 

     

 

Logo's of beeldmerken, die op kaarten of doosje kunnen staan:

         

   

 

 

 

 

Voor deze speelkaartenmuseum.nl site zelf zoek ik nog speelkaarten, die in Nederland gedrukt en uitgegeven zijn en welke niet op deze site vermeld worden of afgebeeld staan. Maar geen kwartetten of andere kaartspellen!
Met name richt ik mij hierbij tot kleine drukkerijen, die ooit een spel hebben gedrukt en uitgegeven of personen of bedrijven die daartoe bij een Nederlandse drukker opdracht hebben gegeven.