In dit virtuele speelkaartenmuseum zal een overzicht komen van de geschiedenis van de speelkaart in Nederland. Aangezien dit een aanzienlijke periode beslaat en een grote diversiteit heeft, is de expertise hierover niet bij één verzamelaar te vinden. Dit museum is opgezet om de bestaande expertise van diverse verzamelaars en kenners op deze plaats bijeen te brengen.

De site is inmiddels vrijwel gereed. De geschiedenis van de speelkaart in Nederland is opgedeeld in 3 stukken, die ieder een eigen "zaal" op de site zullen krijgen. Het eerste gedeelte, dat de vroege geschiedenis beschrijft tot aan 1900, is gereed. Een tweede deel, dat de publicaties van kleine drukkers en privé-uitgaven beschrijft van 1900 tot heden, is in opzet vrijwel gereed. Hier moeten in een groot aantal gevallen echter nog vergrotingen van de afgebeelde kaarten gemaakt worden en ook zijn er nog plannen voor het meer toegankelijk maken van dit overzicht. Vooralsnog kan er alleen gezocht worden op basis van een jaartal. Het derde gedeelte bevat de beschrijving van de Speelkaartenfabriek Nederland, met een overzicht van alle spellen die deze fabriek tussen 1909 en 1969 heeft geproduceerd. Dit gedeelte is grotendeels gereed, maar enkele onderdelen zijn nog "under construction".

Toch staat er nu al een dusdanig grote hoeveelheid informatie voor de verzamelaar en de in Nederlandse speelkaarten geïnteresseerde bezoekers ter beschikking, dat wij -in navolging van grote, landelijk bekende musea- alvast dit museum open willen stellen. Wij nodigen u dan ook graag uit om een kijkje te komen nemen. 

Schroom niet .......'t is gratis!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@speelkaartenmuseum.nl

Virtueel Curator: Joop Muller
(Webmaster & design: jopo)


Na zo'n 200 jaar is dit Hollandse transformatiespel nu voor het eerst in druk uitgegeven.

Geïnteresseerd in speelkaarten?

Onlangs verscheen
een boek, waarin allerlei aspecten van de speelkaart aan bod komen.

Te bestellen à € 24,95 (incl. verzending) bij Jan Kappers.
Bij meerdere: € 20 p.s.

Het is HIER verkrijgbaar voor € 25,00 + verzendkosten.
Voor meer informatie over dit spel, klik HIER.