KLEINE DRUKKERS EN PRIVÉ-UITGAVEN:  1900 tot HEDEN

 

Deze afdeling geeft een overzicht van alle bekende spellen, die door kleine drukkerijen in Nederland zijn vervaardigd. Ook opgenomen zijn spellen, die als privé-uitgave gemaakt zijn. Hierbij is voortgeborduurd op het boek dat in 1988 door Willem Hoogenes en Jelle Sietsma is uitgegeven omtrent deze publicaties en de CD die Jelle Sietsma in 2008 heeft gemaakt om ook de spellen uit de periode na 1988 te beschrijven. Aangezien een groot aantal verzamelaars de daar gehanteerde nummering van spellen gebruikt als referentie, is die nummering hier grotendeels overgenomen. Er zijn echter een paar nummers vervallen, omdat zij niet aan de hier gehanteerde definitie van speelkaarten voldeden, en ook zijn er een aantal spellen toegevoegd, die niet in voornoemde publicaties waren opgenomen. Hierdoor zijn er een paar afwijkingen in de nummering ontstaan.

Het gepresenteerde beeldmateriaal is voor het grootste deel afkomstig uit de collectie van Jelle Sietsma. Andere bijdragen komen uit de verzamelingen van Joop Muller & Miriam van Houten en Paul Symons.

De spellen kunnen per pagina bekeken worden vanaf de eerste tot en met de laatste pagina, maar om gerichter zoeken te faciliteren zijn er tevens een drietal aparte index-pagina's. Hier kan dan gezocht worden op datum, titel en op drukker/uitgever. Op de pagina's met spellen verwijst de "index" knop naar de pagina met de index per datum. Vanaf die pagina kan naar dit menu teruggekeerd worden.

< HOOFDMENU

INDEX:

DATUM

TITEL

DRUKKER

SPEL