In dit virtuele speelkaartenmuseum vindt u, verdeeld over 3 "zalen", een overzicht van de geschiedenis van de speelkaart in Nederland. Aangezien dit een aanzienlijke periode beslaat, is er een grote diversiteit en is de expertise hierover niet bij één verzamelaar te vinden. Op deze site zijn de bepaalde expertises van diverse verzamelaars en kenners bijeen gebracht om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze nationale bijdrage op het gebied van de speelkaart.

Het kaartspel werd rond 1400 in ons land geïntroduceerd. Rond die tijd werden speelkaarten nog voornamelijk met de hand geschilderd en waren zij slechts voor de zeer welgestelde beschikbaar voor het spelen van een spel. Na de invoering van de boekdrukkunst werd het mogelijk ook speelkaarten in grote getale te drukken en werd het kaartspel een volksvermaak. Natuurlijke vijanden van het papier, zoals vuur en water, en het feit dat - omdat kaartspellen redelijk goedkoop waren- zij makkelijk bij het vuilnis terechtkwamen, hebben ervoor gezorgd dat er nog slechts weinig exemplaren van antieke spellen te vinden zijn en gevreesd moet worden, dat van veel soorten spellen gewoonweg geen exemplaren meer bestaan. Mede hierdoor wordt een reconstructie van de geschiedenis van de speelkaart in Nederland des te moeilijker, naarmate we verder we terug gaan in de geschiedenis. Hoewel er momenteel meer en meer archieven digitaal ontsloten worden, zijn tot op heden ook verwijzingen uit geschreven bronnen slechts sporadisch aanwezig. Het is dus van groot belang deze voor het nageslacht vast te leggen en de recente geschiedenis -van de twintigste eeuw tot het heden- zo uitgebreid mogelijk te documenteren.

Speelkaarten zijn door de eeuwen heen niet alleen gebruikt om mee te spelen. Er zijn bijvoorbeeld spellen uitgegeven om een bepaald maatschappelijk onderwerp aan de kaak te stellen of om historische gebeurtenissen vast te leggen. Daarnaast zijn er spellen uitgegeven, waarvan de azen door de tijd bepaalde uitzichten op steden of specifieke gebouwen weergeven. En zelfs spellen die voor reclame doeleinden zijn gepubliceerd geven qua onderwerp en qua vormgeving van het kaartbeeld ook een bepaald tijdsbeeld weer. Dit alles maakt de speelkaart tot een stuk van ons culturele erfgoed en het speelkaartenmuseum wil dit erfgoed vastleggen, documenteren, maar vooral ook..... delen met geïnteresseerden.

Het bijeengebrachte materiaal van de verzamelaars die hun medewerking aan dit museum hebben verleend geeft ongetwijfeld een bijna volledig beeld van de ontwikkelingen en uitgaven uit de 20ste eeuw. Maar ook dit materiaal zal niet helemaal volledig zijn. Wij vragen dan ook eenieder die één of meerdere spellen heeft, die niet afgebeeld staan op deze site, maar die wel in Nederland geproduceerd zijn, contact met ons op te nemen. Dat geldt natuurlijk nog in grotere mate voor spellen die in de eeuwen hieraan voorafgaand in Nederland zijn gemaakt. Voor vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunt u mailen naar info@speelkaartenmuseum.nl

Joop Muller, curator & webmaster


AGENDA                                      

                                       LINKS

Zaal I Zaal II

Zaal III

Deze zaal is nu BEPERKT beschikbaar.

drukkers/uitgevers vanaf ca 1400 - ca 1900

Speelkaartenfabriek Nederland 1909 - 1969

kleine drukkers vanaf 1900 - heden


OOK EEN VIRTUEEL MUSEUM KAN SPONSORS GEBRUIKEN EN WIJ STELLEN DEZE RUIMTE BESCHIKBAAR VOOR BANNERS MET ACTIEVE LINKS.
Interesse? Neem contact met ons op ..... we hanteren zeer schappelijke tarieven!


Een oproep: GEZOCHT!


< UITGANG