INTRODUCTIE

 

Er zijn twee redenen voor het feit dat de Speelkaartenfabriek Nederland de grootste "zaal" in ons museum in beslag neemt. Ten eerste is het de enige grote producent van speelkaarten in Nederland geweest in de 20ste eeuw en ten tweede is de productie van deze speelkaartenmaker uitvoerig gedocumenteerd.

In 1986 is er een overzicht verschenen van de gehele productie. Deze is getiteld "Van NSF tot SN" en werd samengesteld door Nico van Berkel in samenwerking met Lex Rijnen, Arno Sinselmeijer, Bob Haleber en het Amsterdams Historisch Museum. Daarnaast hebben een groot aantal verzamelaars destijds hun spellen ter kopiŽring aangeboden voor de catalogus. De catalogus is destijds verschenen in een genummerde en gelimiteerde uitgave van 40 exemplaren.

De inrichting van de huidige zaal is dan ook grotendeels gebaseerd op het werk van Nico van Berkel cum suis. Natuurlijk is er sinds 1986 meer bekend geworden over de productie en hoewel er geen nieuwe spellen meer zijn opgedoken, zijn er momenteel verzamelaars bijgekomen, die varianten en eigenaardigheden hebben ontdekt. Deze verzamelaars hebben er ook voor gezorgd, dat de spellen hier nu voor het grootste gedeelte volledig en in kleur kunnen worden afgebeeld, terwijl in de oorspronkelijke catalogus alle kaarten in zwart/wit zijn afgebeeld.

Om de uniformiteit van het museum vast te houden, zullen de nummers van de oorspronkelijke catalogus niet als uitgangspunt worden genomen, maar in plaats daarvan het eerste jaar van de uitgave van elk spel. De oorspronkelijke catalogusnummers worden daarbij wel vermeld.

Hoewel het Speelkaartenmuseum zich in principe beperkt tot speelkaarten, zijn er door de Speelkaartenfabriek Nederland ook andere spellen, zoals kwartetten en gezelschapsspellen geproduceerd. Aangezien ook deze destijds goed gedocumenteerd zijn, zullen die spellen hier in een eigen afdeling getoond worden en ziet het keuze menu er als volgt uit:

GESCHIEDENIS

SPEELKAARTEN

KWARTETTEN &
GEZELSSCHAPSSPELLEN

MONSTERBOEKEN

FACTUREN & DIVERSEN

LITHOSTENEN

of

HOOFDMENU